Brandveiligheid

De nummer 1 vraag die we gesteld krijgen vanuit de sprinklerbranche is: Mag je een andere installatie wel aansluiten op de sprinklertank?
Het duurzame concept van Sprinkler Energy maakt gebruik van de energie in de sprinklertank. Dit betekent dat de warmtepompen van het concept direct op de sprinklertank worden aangesloten.
Sprinkler Energy heeft onderzoek gedaan naar de invloed op de brandveiligheid. Heeft het concept nadelige invloed op de werking van de sprinklerinstallatie? Het antwoord hierop is nee. Voorschriftmatig zijn er geen belemmeringen en ook in praktische zin heeft de sprinklerinstallatie geen last van het concept. De warmtepompen pompen het water uit de sprinklertank om het vervolgens weer retourneren in de tank. Er gaat geen water verloren. Als de sprinklerinstallatie zelf water onttrekt aan de sprinklertank zullen de warmtepompen afschakelen en kan de sprinklerinstallatie z’n werk doen. De werking zoals hierboven beschreven wordt door ons vastgelegd in een nota van aanvullingen en wordt gevalideerd door het inspectiebureau dat betrokken is bij de inspecties aan de sprinklerbeveiliging. Op deze manier blijft de brandveiligheid gegarandeerd.